Odpovědné fungování

Snažíme se promítat prvky odpovědnosti a udržitelnosti do každodenního fungování. Pracujeme s naším dodavatelským řetězcem, vyžadujeme odpovědnost a zároveň zapojujeme neziskové organizace a sociální podniky jako dodavatele služeb. Každý rok měříme uhlíkovou stopu, kterou naše činnost zanechává. Zaměřujeme se na oblasti, které jsou pro nás jako nevýrobní firmu kritické, a to je doprava a spotřeba papíru a energií. V meziročním srovnání se nám podařilo snížit uhlíkovou stopu na zaměstnance o 14 %.

Jsme náročným a společensky odpovědným odběratelem

Klademe mimořádný důraz na kvalitu a spolehlivost služeb, které poskytujeme našim klientům, s nimiž usilujeme o vybudování dlouhodobých vztahů. Jsme nejen dodavatelem, ale také odběratelem, a proto se snažíme stejná kritéria přenášet do vztahů s našimi dodavateli a nakupovat odpovědně.

  • V rámci veškerých našich aktivit věnujeme velkou pozornost společenské odpovědnosti. Myšlenku odpovědného podnikání se snažíme přenést i na naše dodavatele.
  • V rámci řízení nákupu a vztahů s dodavateli disponujeme definovaným procesem výběrového řízení pro naše významné a strategické dodavatele.
  • Mezi hlavní výběrová kritéria patří kvalita výrobků a služeb, spolehlivost, stabilita a reputace dodavatele včetně jeho společenské odpovědnosti, cena a dodací podmínky.
  • Poskytujeme auditorské služby, a proto je naším významným kritériem při výběru dodavatele otázka nezávislosti.
  • Vedle definovaných postupů pro výběrová řízení jsme zavedli tzv. etický kodex dodavatele KPMG v České republice, který začleňujeme do dodavatelských smluv.
  • V tomto etickém kodexu zavazujeme naše dodavatele zejména k dodržování veškerých zákonů, lidských práv a etiky a k ochraně životního prostředí.
  • Více než 80 % našich nákupů realizujeme od tuzemských společností a podnikatelů.
  • Pravidelně nakupujeme zboží a služby od společností zaměstnávajících více než 50 % osob se zdravotním postižením.

Destination: Zero waste

V průběhu celého roku zaměstnance informujeme o dopadech jejich činnosti na životní prostředí a motivujeme je k jejich minimalizaci. Pozitivně tak ovlivňujeme uhlíkovou stopu nejen naší firmy, ale také domácností našich zaměstnanců. V uplynulém roce jsme se zaměřili na odpady a využívání cirkulárních prvků při eliminaci tvorby odpadů a zahájili program Destination: Zero waste. Průběžně tak se zaměstnanci diskutujeme témata, jak správně třídit, co je to upcyklace, zero waste, omezení plýtvání.

Zaměstnanci si mohli vyzkoušet vyrobit vlastní tašku z potravinových pytlů (Relu tašky), posnídat bezobalově a zjistit tak, jak se dá nakupovat bez zbytečných obalů s organizací Bezobalu nebo na jarmarku pořídit nejrůznější ekologické a zero waste vychytávky. V rámci neziskového kina jsme promítali film Plastic ocean s následnou diskuzí nejen o plastech a bioplastech nebo dokument Zemřít pro design.

Kromě vzdělávacích aktivit podnikáme i konkrétní kroky. Podařilo se nám odstranit jednorázové papírové kelímky na kávu! Zavedli jsme také krabičkovou banku pro případ, že si jde zaměstnanec pro oběd, který si chce sníst společně s ostatními kolegy v kanceláři. Může využít erární krabičku a nebrat si jídlo do jednorázového obalu. Díky tomu lze ušetřit až 2 200 jednorázových obalů měsíčně (v bance máme 100 ks krabiček). Pro výměnu nebo odkládání již nepoužívaných knih či časopisů využíváme sdílené knihovny.

V příštím roce se plánujeme zaměřit i na oblékání, například bychom chtěli uspořádat první KPMG SWAP oblečení.

Sledujeme naši uhlíkovou stopu

Přesto to, že nejsme výrobní podnik, uvědomujeme si dopad naší činností na životní prostředí. V pravidelných intervalech proto monitorujeme uhlíkovou stopu a průběžně se snažíme snižovat negativní důsledky našeho podnikání pro životní prostředí. Od roku 2010 jsme členem globální iniciativy KPMG, která sleduje dopad a aktivity ke snížení uhlíkové stopy.

Pro období 2016–2020 jsme si stanovili cíl snížit uhlíkovou stopu o 10 % na zaměstnance.

Mezi lety 2016 a 2017 se naše uhlíková stopa snížila o 33,1 % na zaměstnance KPMG Česká republika. I v minulém roce se nám podařilo meziročně snížit naši uhlíkovou stopu o dalších 14 % na zaměstnance. Celkové výsledky jsou však ovlivněny rekonstrukcí pražské centrály (probíhající do srpna).

Mezi oblasti, které je s ohledem na povahu našeho podnikání důležité sledovat, patří především služební cesty, spotřeba energií a papíru.

Celkové emise

Služební cesty autem

Vzdálenost (km/rok)
Emise (CO2/rok)
Najeté kilometry Emisní faktor Emise
2016 2017 2018 2016 2017 2018 2016 2017 2018
Benzín
Vozidla vlastněná KPMG 26 186 35 494 55 915 0,1918 0,1857 0,1837 5 024 6 591 10 270
Vozidla v pronájmu 46 660 40 355 0 1918 0,1857 8 951 7 494
Služební cesty osobními auty zaměstnanců 268 257 236 874 256 741 0,1918 0,1857 0,1837 51 462 43 988 47 158
Služební cesty autem (benzín) celkem 341 103 312 723 312 656 65 437 58 073 57 428
Nafta
Vozidla vlastněná KPMG 461 407 374 815 316 466 0,1831 0,1788 0,1775 84 470 67 017 56 182
Vozidla v pronájmu 172 876 170 323 129 789 0,1831 0,1788 0,1775 31 648 30 454 23 041
Služební cesty osobními auty zaměstnanců 295 229 371 529 243 335 0,1831 0,1788 0,1775 54 048 66 429 43 199
Služební cesty autem (nafta) celkem 929 51 916 66 689 59 170 16 163 90 122 42
Služební cesty autem celkem 1 270 615 1 229 390 1 002 246 235 602 221 973 179 850

Služební cesty letadlem

Vzdálenost (km/rok)
Emise (CO2/rok)
Nalétané kilometry Emisní faktor Emise
2016 2017 2018 2016 2017 2018 2016 2017 2018
Krátké lety
(Lety kratší než 500 km)
Všechny třídy 197 267 117 262 153 340 0,278670 0,267440 0,298320 54 972 31 360 45 744
Středně dlouhé lety
(Lety mezi 500-1 600 km)
Ekonomická třída 930 341 715 331 829 346 0,165080 0,158450 0,159700 153 581 113 344 132 447
Business třída 29 100 20 730 21 285 0,247610 0,237670 0,239550 7 205 4 927 5 099
Třída neznámá 0,168440 0,161030 0,162360
Dlouhé lety
(Lety delší než 1 600 km)
Ekonomická třída 1 150 848 1 334 690 643 446 0 146780 0 151190 0 162790 168 922 201 792 104 747
Ekonomická třída Premium 89 700 46 224 57 138 0 234840 0 241890 0 260460 21 065 11 181 14 882
Business třída 545 391 532 321 379 129 0,425650 0,438430 0,472080 232 146 233 386 178 979
První třída 0,604730 0,651150
Třída neznámá 0,197450 0,212560
Služební cesty letadlem celkem 2 942 647 2 766 557 2 083 685 637 891 595 990 481 898

Služební cesty vlakem

Vzdálenost (km/rok)
Emise (CO2/rok)
Najeté kilometry Emisní faktor Emise
2016 2017 2018 2016 2017 2018 2016 2017 2018
Služební cesty vlakem 203 108 204 255 167 503 0,0121 0,0123 0,0123 2 466 2 502 2 054

Spotřeba papíru

Počet zakoupených listů
Počet zakoupených listů
2016 2017 2018
Klasický papír 3 960 850 3 152 750 2 520 375
Hlavičkový papír 118 000 63 000 45 000
Celková spotřeba papíru 4 078 850 3 215 750 2 565 375

Spotřeba vody

Spotřeba vody (v litrech)
Počet zakoupených listů
2016 2017 2018
Spotřeba vody (v litrech) 4 841 105 4 750 213 5 234 443

Zelená firma

Dlouhodobě jsme zapojeni v projektu Zelená firma společnosti REMA systém, který se zaměřuje primárně na sběr vysloužilých firemních elektrozařízení a baterií. Zapojit se mohou i sami zaměstnanci a přinést svá vlastní vysloužilá elektrozařízení.

Během fiskálního roku 2016 jsme tak pomohli ekologicky zlikvidovat 105,15 kg, během roku 2017 celkem 123,65 kg, v průběhu roku 2018 to bylo 174,55 kg a v minulém roce 134,1 kg drobného elektroodpadu, který donesli naši zaměstnanci.

Počet zlikvidovaného elektroodpadu (kg/rok)

ISO 14001

Pro posílení ochrany životního prostředí i kontrolu a minimalizaci možných rizik znečištění kterékoli jeho složky jsme v naší společnosti zavedli integrovaný systém environmentálního managementu podle normy ISO 14001. V říjnu 2017 jsme úspěšně prošli recertifikačním procesem a získali tak osvědčení ISO 14001 s platností do roku 2020.