Cesta k udržitelnosti

Pomocí našich odborných znalostí a dovedností provázíme neziskové organizace a sociální podniky na cestě k udržitelnosti. Díky znalostem našich zaměstnanců pomůžeme ročně desítkám neziskových organizací a sociálních podniků s řešením jejich problémů. Zároveň tak i dále rozvíjíme naše znalosti a praxi.

Neziskové organizace a sociální podniky mohou využívat naše odborné znalosti na cestě k udržitelnosti v podobě odborných školení a servisních grantů. Snažíme se reagovat na aktuální potřeby organizací a přizpůsobovat tomu i nabídku kurzů nebo projektů.

Komplexní přehled odborných programů pro neziskové organizace a přihlašování probíhá přes stránky Cesty k udržitelnosti.

Odborná školení

Odborníci z řad našich zaměstnanců poskytují zástupcům neziskovek a sociálních podniků odborná školení pod hlavičkou KPMG Business Institutu. Ta jsou zaměřena na oblast auditu, daní, práva, podnikatelského myšlení či vztahů se zákazníky.

2016

V roce 2016 jsme vyškolili celkem 195 zástupců neziskového sektoru v 9 odborných kurzech. Naši zaměstnanci věnovali 95 hodin svého času přípravě a vedení vzdělávacích kurzů pro neziskové organizace.

2017

V roce 2017 jsme vyškolili celkem 210 zástupců neziskového sektoru v 10 odborných kurzech. Naši zaměstnanci věnovali 200 hodin svého času přípravě a vedení vzdělávacích kurzů pro neziskové organizace.

2018

Během fiskálního roku 2018 prošlo celkem 11 školeními 280 zástupců ze 136 neziskových organizací a sociálních podniků. Naši zaměstnanci věnovali 199 hodin svého času přípravě a vedení vzdělávacích kurzů pro neziskové organizace.

2019

Během fiskálního roku 2019 prošlo celkem 9 školeními 211 zástupců z 90 neziskových organizací a sociálních podniků. Naši zaměstnanci věnovali 136 hodin svého času přípravě a vedení těchto vzdělávacích kurzů pro neziskové organizace.

Snažíme se reagovat na aktuální potřeby neziskového sektoru a bereme v potaz zpětnou vazbu, kterou dostáváme od účastníků kurzů. Díky tomu každý rok upravujeme program a tematické zaměření našich školení. I proto jsme nově zařadili školení na téma marketingové komunikace pro neziskové organizace.

Proč se naši lektoři do školení zapojují a v čem vidí největší smysl?

Adéla Půrová (Head of Content Marketing)

„Neziskovky mají v našem státě velký význam. Kultivují prostředí, upozorňují na problémy, které společnost nevidí nebo zatím neumí řešit. Je proto škoda, pokud jejich aktivity zapadnou nebo je někdo zlehčuje. Správná komunikace jim může pomoci být vidět a zaujmout na těch správných místech. Jsem ráda, že se KPMG nesnaží roli neziskového sektoru suplovat, ale naopak mu pomáhá vyniknout a efektivně fungovat.“

Ladislav Karas (advokát, KPMG Legal)

„Pomocí lidem z neziskového sektoru aktivně přispíváme ke zlepšení prostředí kolem nás.“

Odborné poradenství a pro bono služby

Prostřednictvím našich služeb pomáháme skupině neziskovek k profesionalizaci a vyšší efektivitě, dvěma desítkám organizací poskytujeme auditní služby.

V roce 2017 jsme takto poskytli celkem 1 866 hodin odborné práce, v roce 2018 to bylo celkem 2 282 hodin a v roce 2019 celkem 1 838 hodin.

Servisní granty

O naše poradenské služby, které pomáhají zefektivnit fungování organizace, je velký zájem. Otevřeli jsme novou možnost, jak naše služby poskytnout dalším organizacím, a to pomocí tzv. servisních grantů.

V uplynulém finančním roce jsme udělili neziskovým organizacím šest servisních grantů. Jedná se o naše komerční služby, které za symbolickou cenu poskytneme vybraným neziskovým organizacím. Pro rok 2019 to byly služby v oblasti:

 • účetního poradenství,
 • daňového poradenství,
 • právního poradenství,
 • poradenství v oblasti strategického managementu a zákaznické zkušenosti,
 • finanční analýzy,
 • nastavení a optimalizace procesů v oblasti financí a reportingu.

„Projekt byl pro nás velmi přínosný. Zjednodušil a urychlil nám práci s jednotlivými rozpočty. Děkuji oběma slečnám za výbornou spolupráci.“ Diakonie ČCE

Mentoringový program

Po roční pauze jsme v roce 2019 obnovili mentoringový program pro neziskové organizace. Ten vznikl jako propojení rozvojového programu pro naše zaměstnance s odbornou pomocí neziskovému sektoru.

Dobrovolníci z našeho talentového programu pomáhají zástupcům neziskového sektoru najít řešení konkrétního problému spojeného s jejich odborností.

Nezisková organizace tak získá odbornou pomoc a naši zaměstnanci si vylepšují znalosti a dovednosti, které potřebují pro svůj další kariérní růst.

Během fiskálního roku 2019 prošlo programem 10 neziskových organizací.

„Spolupráce byla profesionální, přátelská a pro nás velmi přínosná. Díky projektu jsme zvládli uchopit věci, na které jsme neměli patřičné know-how. Přístup mentorů byl autentický, odnáším si ze spolupráce příjemný dojem určitého partnerství.“ Prostor Pro, o. p. s.

Partnerství

Naši zaměstnanci hlasováním sami vybírají organizaci, s níž navážeme roční partnerství. To znamená, že organizaci poskytujeme vzdělávání, odborné poradenství, dobrovolnictví a v neposlední řadě i finanční pomoc.

Z finalistů naši zaměstnanci vybrali organizaci Elpida, která pomáhá seniorům zůstat samozřejmou, sebevědomou a respektovanou součástí naší společnosti. Realizuje projekty na podporu aktivního života seniorů, provozuje vzdělávací a kulturní centra, Linku seniorů a vydává časopis Vital.

Elpidě jsme ve finančním roce 2019 poskytli:

 • právní konzultace,
 • konzultace k GDPR,
 • konzultace k práci s daty a reporting,
 • konzultace k marketingu a PR,
 • účast na vzdělávání,
 • články v Marwicku (Dobrý den, tady Linka seniorů, Oldtubering aneb Jak senioři dobývají sociální sítě),
 • společně strávené dobrovolnické dny s našimi zaměstnanci v rámci DobroDnů,
 • možnost prodeje Ponožek od babiček na vánočním jarmarku,
 • 384 000 Kč v rámci celofiremní vánoční sbírky, celková finanční podpora dosáhla částky 588 021 Kč,
 • účast na promítání Neziskového kina pro klienty Elpidy, lístky do Divadla ABC na představení Listopad,
 • sbor Elpida vystoupil s Václavem Havelkou na našem vánočním večírku ve Foru Karlín.

Škola odpovědného
podnikání

Pomocí našich odborných znalostí a dovedností podporujeme a rozvíjíme angažovanost a odpovědný přístup k podnikání už u mladých lidí. Pracujeme na projektech, které budou mladé lidi seznamovat s tématem udržitelnosti a odpovědného podnikání, rozvíjet nápady na řešení problémů a formovat mladou generaci.

iKid

iKid je vzdělávací projekt pro děti ve věku 10–14 let, který mladou generaci učí podnikat. Děti získají povědomí o tom, jak funguje byznys, a vyzkouší si, co je potřeba k uvedení produktu na trh.

Mladí inovátoři se po dobu šesti měsíců setkávají přibližně jednou týdně a na vlastní kůži si v pěti krocích vyzkouší, jak založit vlastní start-up.

Generování nápadů
Průzkum trhu
Tvorba prototypu
Marketing
Závěrečná prezentace

S dětmi úzce spolupracuje mentor, který dobře zná prostředí byznysu. Během projektu mají děti možnost účastnit se workshopů s profesionály nebo exkurzí do zajímavých firem.

1. ročník

 • 8 týmů,
 • 4 školy,
 • 46 dětí,
 • 8 funkčních prototypů,
 • 8 mentorů z byznysu

2. ročník

 • 9 týmů,
 • 7 škol,
 • 53 dětí,
 • 9 funkčních prototypů,
 • 9 mentorů z byznysu

3. ročník

 • 10 týmů
 • 10 škol,
 • 65 dětí,
 • 10 funkčních prototypů,
 • 10 mentorů z byznysu

4. ročník

 • 14 týmů
 • 13 škol,
 • 78 dětí,
 • 14 funkčních prototypů,
 • 15 mentorů z byznysu

Děti chtějí pomáhat pomocí technologií

Porota ocenila, že Helpness učí mladé lidi pomáhat a navíc za projektem stojí reálné výsledky. EKO gymnázium, které vyhrálo v soutěži podruhé, už navázalo spolupráci s místním domovem seniorů. „Cílem je propojovat generace a tvořit komunitu, která si pomáhá. Na provoz získáváme prostředky prodejem tzv. DobroBoxů – balíčků s výrobky vyrobenými seniory,“ popisuje hlavní myšlenku projektu učitelka vítězného týmu Sylvie Schmiedová. „Ve škole vidíme, jak velký posun udělali žáci, kteří se do iKidu zapojili,“ doplňuje.

Jak usnadnit doučování

O tom, že se děti nebojí využívat technologie, svědčí i další úspěšné projekty. Druhé místo získala aplikace iDys žáků ze ZŠ Ohradní v Praze, která pomáhá dětem se specifickou poruchou učení. Aplikace je plná učebních pomůcek do různých předmětů přizpůsobených přáním a potřebám žáků.

Na bronz dosáhla aplikace Students for Students, za kterou stojí žáci z pražské ZŠ Masarykova, v níž si žáci mohou obstarat doučování nebo se naopak stát lektory. Děti tak reagovaly na skutečnost, že doučování potřebuje 70 % jejich spolužáků, často však nejsou spokojeni s jeho kvalitou a vysoká se jim zdá i cena doučovacích kurzů. Speciální cenu poroty a cenu zaměstnanců KPMG získala čelenka pro zrakově postižené Tyfl-Ex, která upozorňuje na překážky v úrovni hlavy. Vyrobili ji žáci z ostravské ZŠ Františka Formana.

„Nová generace vidí příležitosti zejména v technologiích, člověka ale při tom mají na prvním místě. Sympatické je, že inspiraci nacházejí ve svém okolí, ať už jde o pomoc seniorům, nevidomým nebo o podporu spolužáků, kteří mají problémy při výuce,“ reagoval na výsledky soutěže Karel Růžička, partner KPMG odpovědný za oblast CSR.

Úspěšný projekt nevzniká ze dne na den

Za úspěchem v soutěži iKid stojí několikaměsíční úsilí. Děti musí projít všemi fázemi podnikatelského plánu včetně průzkumu trhu, cenotvorby, marketingu a závěrečné prezentace před porotou. Oporou jim přitom jsou mentoři z podnikatelského prostředí. „Naším cílem je podporovat mladé inovátory, dodat jim know-how i sebevědomí pro rozvoj jejich vlastních start-upů,“ vysvětluje smysl soutěže Karel Růžička.

Mentorem vítězného týmu byl Vojtěch Krmíček z Jihomoravského inovačního centra: „Překvapilo mě, jak velký kus cesty dokázaly děti za pár měsíců ujít, od nápadu a jeho ověření až po reálné rozjetí projektu a skutečné propojení lidí, co potřebují pomoci a chtějí pomáhat, a i několik prodaných DobroBoxů.“

Ve finále se objevilo celkem 14 týmů z různých koutů České republiky. O vítězných projektech soutěže rozhodla porota ve složení Lenka Kučerová (ředitelka Nadačního fondu StarLift), Vladimír Hruban (Partner Technology Strategist ve společnosti Microsoft), Petr Horký (redaktor časopisu Respekt) a Jan Binar (CEO McCANN Prague). Finále proběhlo 11. června 2019 v pražském Business Linku.

KICC

KPMG Innovation & Collaboration Challenge neboli KICC je mezinárodní soutěž, v rámci níž předvádějí týmy studentů vysokých škol schopnost vypořádat se s aktuálním globálním problémem. Studenti řeší skutečnou případovku ze světa byznysu. Jejich úkolem je analyzovat předložená data, připravit návrh řešení a svou práci v angličtině prezentovat porotě složené z odborníků z KPMG.

Osm týmů zkusilo co nejlépe vyřešit a představit případovku na téma „What innovations would help to empower people in disadvantaged communities to take control of their own health and well-being?“. Týmy vymýšlely řešení pro vybrané firmy nebo organizace. Nápady měly inovovat, narušit nebo transformovat současný obchodní model. Nápadem mohlo být cokoliv od nového procesu, technologii či službu.

Na vyřešení celé případovky mají týmy jen tři hodiny a pak už nastupují rovnou před porotu, kde si musí poradit jako opravdoví konzultanti. Vítězný tým postoupuje do celosvětového finále, které se tentokrát konalo v Argentině v Buenos Aires.

Jak probíhalo samotné finále v Buenos Aires, se rozepsal Matyáš z vítězného týmu Last Minute zde.